Compartenos en:

 
 
El Club d'Esplai Utopia es divideix en 11 grups d'edat. Cada grup d'edat té un nom concret i està format pels infants nascuts aquell any concret i per un equip de monitors i monitores. Aquests grups són els següents:
 
 
 
 
La Primera Secció, està formada pels grups de 6, 7 i 8 anys i  compren els següents grups:
 • Ropits (6 anys)
 • Falcons (7 anys)
 • Águiles (8 anys)
 
La Segona Secció, està formada per els grups de 9 a 12 anys i compren els següents grups:
 • Descobridors (9 anys)
 • Missatgers (10 anys)
 • Creadors (11 anys)
 • Pioners (12 anys)
 
La Tercera Secció, és la darrera etapa en el club i està formada per els grusp de 12 a 16 anys i  compren els següents grups:
 • Grup de 13 anys
 • Grup de 14 anys
 • Grup Juvenil I (15 anys)
 • Grup Juvenil II (16 anys)
 
 
· A cada grup hi ha, un responsable de grup. Cada dilluns es fa la reunió de responsables en la qual es reuneixen els responsables de cada grup i l'equip directiu. En aquesta reunió és on es prenen decisions importants del dia a dia que afecten principalment al funcionament dels dissabtes, al funcionament de l'entitat en general i quina és la pedagogia a aplicar a cada grup d'edat. .A més de cada equip de monitors ens trobam amb un responsable de material que s'encarrega de demanar el material necessari per fer les activitats del seu grup.
 
· Al llarg del curs es fan tres assemblees de montiors/es ordinàries en les quals es prenen les decisions importants de cada trimestre, les línies generals del curs, etc... es duen a terme un cap de setmana abans d'iniciar cada un dels trimestres. Puntualment i sempre que és necessari es convoquen assemblees extraordinàries durant els trimestres, aquestes consisteixen en convocar tots els monitors/es en lloc de convocar només als responsables per tal de prendre decisions importants en mètode assembleari.
Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio
--- Web C.E. Utopia-Jovent --- C. Santa Catalina Thomás, 38, 07141 - Pont d'Inca (Marratxí) Tf. 971.27.69.47 correo electrónico: secretaria@esplaiutopia.com